• Post category:Oferta

§1 ZASADY OGÓLNE OTWARTYCH SPOTKAŃ SAUNOWYCH W SOWIM GNIEŹDZIE

1. Właścicielem Sowiego Gniazda jest Biuro Turystyczne Sovia Travel Jacek Sulewski

2. W celu skorzystania z usług Sowiego Gniazda należy dokonać zgłoszenia mailowego lub telefonicznego, a po otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsc wpłacić zaliczkę w wysokości opisanej w informacji zwrotnej.

3. W przypadku rezygnacji na więcej niż 72h przed dokonaną rezerwacją, zaliczka jest w całości zwracana. W przypadku rezygnacji na mniej niż 72h ale więcej niż 5h, równowartość zaliczki zwracana jest w formie vouchera na usługi Sowiego Gniazda. W przypadku rezygnacji na mniej niż 5h, zaliczka nie jest zwracana.

4. W przypadku przekroczenia zadeklarowanego podczas wejścia czasu, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty 30zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę korzystania z sauny.

5. Seanse odbywają się, gdy rezerwacji dokonają minimum 4 osoby. W przypadku mniejszej liczby rezerwacji, właściciel ma prawo odwołać seans.

§2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

1. Korzystanie z Sauny w Sowim Gnieździe podczas wejść grupowych jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18 roku życia oraz osób zdrowych. Wchodząc do sauny w Sowim Gnieździe klient potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy rekreacji. Wstępu do sauny zabrania się w szczególności osobom z: zakaźnymi chorobami skóry oraz zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami, infekcjami septycznymi, ostrą infekcją wirusową (np. grypą) lub bakteryjną, ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych, gruźlicą; zapaleniem żył, stanem zapalnym serca; ostrymi stanami zawałowymi, chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją, w okresie trzech pierwszych miesięcy po przebytym udarze, ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego oraz osobom z poważnymi zaburzeniami układu krążenia, kobietom w trakcie menstruacji oraz w ciąży nie powinny korzystać z sauny ponieważ stanowi to ryzyko dla ich zdrowia.

2. Każdy klient korzystający z sauny musi posiadać klapki, a także minimum dwa ręczniki. Zaleca się posiadanie szlafroka lub poncho. Sowie Gniazdo jest strefą, w której zaleca się przebywanie bez strojów kąpielowych. Oznacza to, że osoby wchodzące do tego obszaru powinny zdjąć stroje kąpielowe oraz liczyć się z możliwością, iż ze Strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Klienci zobowiązani są do korzystania z sauny bez strojów kąpielowych, mogą być owinięci ręcznikiem.

3. Klienci powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że w kabinie sauny będą znajdować się osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Nie oznacza to jednak, że Klient ma prawo być nagi podczas poruszania się poza kabiną sauny. Poza kabiną grzewczą sauny oraz natryskami, Klient zobowiązany jest okrywać miejsca intymne.

4. Na terenie całej Strefy zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących. Obowiązuje jednocześnie zakaz wnoszenia do kabin saun książek, odtwarzaczy ebooków, butelek itp. Klapki oraz szlafroki należy zostawić przed wejściem do kabiny sauny.

5. W saunie ze względów higienicznych całe ciało w tym również stopy powinno znajdować się na ręczniku tak aby żadna część ciała nie stykała się z deskami.

6. Sauna jest strefą ciszy. Klienci zobowiązani są do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój.

7. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Sowiego Gniazda. Nie wolno samodzielnie polewać kamieni, stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do saun, a także dotykać pieca. Zakazuje się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca, ani na nim.

8. Po skorzystaniu z sauny zalecane jest schłodzenie ciała, np. poprzez skorzystanie z natrysków w sanitariatach.

9. Ze względów higienicznych i estetycznych korzystanie z baru w Strefie Saunarium jest dozwolone jedynie w stosownych okryciu (np. w szlafroku, ręczniku).

10. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wnoszenie do sauny wyposażenia wiaty grillowej w tym opakowań i naczyń jednorazowych, jedzenia i picia. Całość konsumpcji musi odbywać się poza sauną.

11. Do strefy zakazane jest wnoszenie własnych napojów oraz żywności, poza wodą. Dotyczy to również napojów alkoholowych. Możliwość taką przewiduje się jedynie po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem obiektu.